BPD

PROJEKTĄ REMIA
LIETUVOS RESPUBLIKA

 

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA
EUROPOS SĄJUNGA

ES

BPD 2.5 priemonė "Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje": projektas "Europos socialinių mokslų tyrimų erdvės plėtra: jaunųjų mokslininkų kompetencijos forumo kūrimas Mykolo Romerio universitete"

Pagrindinė svetainė