Pasikeitė Mykolo Romerio universiteto VĮ  „Teisinės pagalbos centras“ teikiamos teisinės pagalbos tvarka

 

 

       Nuo š.m. gegužės mėn. 1d. įsigaliojus naujam Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymui Mykolo Romerio universiteto VĮ  „Teisinės pagalbos centras“ nuo 1997m. teikiantis nemokamą teisinę pagalbą pakeitė  teikiamų paslaugų turinį.

       Mykolo Romerio universiteto VĮ  „Teisinės pagalbos centras“ savo veiklą pradėjo  1997m. Vilniaus miesto savivaldybės ir Mykolo Romerio universiteto pasirašytos bendradarbiavimo sutarties pagrindu. Naudojantis šia sutartimi Universiteto mokslinis pedagoginis personalas teikė Vilniaus miesto socialiai remtiniems gyventojams nemokamą teisinę pagalbą. Be kitų teisinės pagalbos rūšių piliečiams buvo ruošiami ir procesiniai dokumentai teismams. Per minėtą laikotarpį centro darbas visiškai pasiteisino. Universiteto mokslinis pedagoginis bei praktikinio teisinio darbo personalas padėjo Vilniaus miesto socialiai remtiniems asmenims ginti savo teises ir teisėtus interesus įvairiose valstybės institucijose. Nuo savo veiklos pradžios centras aptarnavo virš 23 000 socialiai remtinų Vilniaus miesto gyventojų. Tačiau centro veikla neapsiribojo vien Vilniaus miestu. Pagal atskirus vienkartinius susitarimus su įvairių Lietuvos vietovių vietinėmis savivaldos institucijomis, mūsų centras reguliariai lankėsi skirtingose Lietuvos vietovėse ir teikė nemokamą teisinę pagalbą minėtai socialinei žmonių grupei. Išimtiniais atvejais paprastai dėl ligos ar invalidumo teisinė pagalba buvo teikiama ir interesantų namuose arba pagal galimybes ir paštu.

       Aštuonerių darbo metų patirtis parodė, kad kartais asmeniui prieš suteikiant teisinę pagalbą yra būtinos ir psichologinės paslaugos. Pvz. apgautam asmeniui, praradusiam visą savo turtą dažnai gyvenimas gali atrodyti beprasmiu. Mūsų centras, siekdamas labiau  padėti ir šiai kategorijai žmonių, taip pat teikė ir psichologinę pagalbą derindamas ją  su teisine.         

       Nuo š.m. gegužės mėn. 1d. įsigaliojus naujam Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymui Mykolo Romerio universiteto VĮ  „Teisinės pagalbos centras“ pakeitė nemokamos teisinės pagalbos teikiamų paslaugų turinį.

       Nuo š.m. gegužės 1d. centras teikia tik įstatyme reglamentuotą pirminę teisinę pagalbą. Tačiau išsiplečia centre priimamų Vilniaus miesto gyventojų socialines grupes. Jei iki minėto įstatymo įsigaliojimo buvo aptarnaujami tik socialiai remtini asmenys, tai įsigaliojus šiam n.a. yra priimami visi be išimties Vilniaus miesto gyventojai kuriems teikiama pirminė teisinė pagalba.

 

Pirminė teisinė pagalba – tai teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms rengimas.

Ši teisinė pagalba apima ir patarimus dėl ginčo išsprendimo be teismo, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo bei taikos sutarties parengimą.
Pirminę teisinę pagalbą nemokamai turi teisę gauti visi Lietuvos piliečiai, kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvoje bei kitose ES valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.
Norint gauti pirminę teisinę pagalbą, neprivaloma deklaruoti savo pajamų ir turto.

 

 

       Mykolo Romerio universiteto VĮ  „Teisinės pagalbos centras“ tolia tęsia savo veiklą ir laukia tiek jau buvusių savo interesantų tiek ir naujų. Centras atsilieps ir į vietos savivaldos institucijų pageidavimus teikti jų teritorijose pirminę nemokamą teisinę pagalbą.

       Interesantus centras priima įprastu laiku antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 15 00 iki 17 00 val. Vilniaus miesto savivaldybės patalpose.

 

 

 

Mykolo Romerio universiteto                                             docentas dr. Gintautas Danišauskas

l.e. direktoriaus pareigas

8-686 13-4-14

 

Konspektai