Apie mane

 

Gimiau aš Lietuvoj - šalelėj mylimoj.

1993 m. baigė Vilniaus S. Stanevičiaus vidurinę mokyklą ir įstojo į Liublino žemės ūkio akademiją. 2003 m. apsigynė daktaro disertaciją.

2003 m. Lietuvos teisės universitete įgijo teisė bakalauro, o 2005 m. - teisės magistro diplomą.

2001 m. pradėjo dirbti Žemės ūkio ministerijos Darbo ekonomikos ir mokymo metodikos tarnyboje. Tais pačiais metais buvo paskirtas į Informacijos ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pareigas.

Nuo 2003 metų dirba Mykolo Romerio universitete (buvęs Lietuvos teisės universitetas).

doc. dr. Gediminas Kazėnas yra akyvus Vilniaus rajono savivaldos politinis ir visuomeninis veikėjas.

 

LT | EN | PL

Studentams

Populiariausi tinklapiai