Piktograma

 Įvadas 
 Diegimas 
 Darbas 

Teksto perkodavimo programa
KODAV 1.2

Įvadas

Programa skirta teksto perkodavimui iš vienos ženklų kodų lentelės į kitą. Joje yra 37 8 bitų kodavimo lentelės (DOS, Windows, iso-8859-X, Mac OS, KOI), Unikodo, bei UTF-8. Galima perkoduoti tiesiog tekstines, o taip pat DOS Word ir Write bylas. Bylos formatas atpažįstamas pagal prievardį ir bylos turinį.

Perkoduojant DOS Word arba Write bylas galima išmęsti formatavimo informaciją, kad perkoduotoje byloje liktų tik tekstas. Ji visad bus išmetama, jei perkoduojama į Unikodą arba UTF-8.

Programa gali būti naudinga pereinant nuo DOS bylų kodavimo prie Windows; taip pat pernešant tekstines bylas iš vienos operacijų sistemos į kitą (Mac OS, Unix).

Patarimas. Jei perkoduotą dokumentą skaitysite Microsoft Word 97 (ar vėlesnės versijos) programa, pasirinkite Unikodo kodavimo lentelę (laukelyje „Į kokią lentelę:“). Tuomet perkoduotame dokumente išliks lietuviškos, rusiškos raidės, o taip pat DOS Word lentelės (lentelių ženklai).

Diegimas

KODAV veikia Windows 95/98/NT operacijų sistemoje; diske užima apie 200 KB vietos.

Programa platinama nemokamai. Ją galima atsisiųsti adresu: http://www3.mruni.eu/~rims/kodav/kodav12.zip.

Atsisiųstą bylą kodav12.zip reikia išpakuoti į laikiną katalogą ir paleisti diegimo programą setup.exe. Įdiegus katalogo turinį galima ištrinti.

Darbas

Windows Explorer lange pažymėkite bylą kurią reikia perkoduoti. Paspauskite dešinį pelės klavišą ir atsiradusiame meniu pasirinkite punktą „Teksto perkodavimas“. Bus paleista perkodavimo programa:

Programos vaizdas

Programos lange yra šie laukeliai:

 • Pradinė byla - bylos kurią reikia perkoduoti vardas su keliu iki jos;
 • Iš kokios lentelės - ženklų kodų lentelė, kuria koduojama pradinė byla;
 • Į kokią lentelę - kodų lentelė į kurią reikia perkoduoti;
 • Tekstinis - jei pažymėtas, tai perkoduotoje byloje bus tik tekstas, be formatavimo informacijos;
 • Eilutės pabaigos žymė - čia galima nurodyti, kokios operacijų sistemos eilutės pabaigos žymę naudoti. Šio laukelio reikšmė turi prasmę, jei pažymėtas laukelis: „Tekstinis“.
 • Kur rašyti perkoduotą bylą - kur rašyti. Laukelį galima palikti tuščią, surinkti bylos vardą arba katalogo vardą:
  • jei tuščias - perkoduotas tekstas bus rašomas į tą pačią bylą;
  • bylos vardas - perkoduotas tekstas bus rašomas į nurodyta bylą;
  • katalogo vardas - perkoduotas tekstas bus rašomas į nurodytą katalogą į bylą, kurios vardas toks pat kaip pradinės bylos.

Byla bus perkoduota paspaudus Perkoduoti mygtuką. Jei byla, į kurią bus rašomas perkoduotas tekstas, jau yra, programa pasiūlys sukurti šios bylos rezervinę kopiją. Rezervinė kopija įrašoma į bylą, kurios prievardžio paskutinis ženklas pakeičiamas ~ ženklu. Pvz.: knygos.doc kopija bus: knygos.do~.

Kitų mygtukų reikšmės:

 • ... - iškviečia bylų, katalogų pasirinkimo langą;
 • teksto peržiūros mygtukas - iškviečia pradinės bylos peržiūros langą, kuriame galima pasirinkti kodų lentelę;
 • Parametrai... - atveria langą, kuriame galima nurodyti programos parametrus;
 • Apie... - pateikia informaciją apie programą;
 • Baigti - baigia darbą su programa.

Neteikiame jokių garantijų susijusių su šios programos naudojimu.
© Rimas Misevičius
El.paštas: rmisev@mruni.eu
Redaguota 2004 12 20