Studentų mokslinis judėjimas LTU

 

            1998 metų rudenį pirmieji LTU (tuomet dar Lietuvos teisės akademijos) Studentų mokslinės šventės iniciatoriai, antro kurso Teisės ir Valstybinio valdymo fakultetų studentai – Jurga Maciulevičiūtė, Rūta Žarnauskaitė, Božena Džigora, Jūrius Mazaliauskas, Mantas Varaška, Olga Počujeva, Vaidotas Daugėla, Dainius Pundinas, Kristina Vyšniauskaitė, Ernesta Grušeckaitė, Asta Kytraitė – susirinkę prie 223 auditorijos nusprendė įkurti  pirmąjį LTU studentų mokslinį – Teisės filosofijos būrelį. Nedaug prabėgo laiko ir 1999 metais įvyko būrelio steigiamasis susirinkimas. Kad būrelio veikla būtų kryptingesnė, aktyvesnė buvo nuspręsta organizuoti studentų mokslinę konferenciją. Tokia konferencija tema: “Teisėkūros subjekto problema teisės filosofijoje” įvyko 1999 gegužės 6-7 dienomis ir susilaukė didelio studentų susidomėjimo. Apie tai byloja jau vien dalyvių skaičius. Pranešimus skaitė 22 studentai antrakursiai. Konferencijos atidaryme kalbėjo LTU rektorius prof. A.Pumputis, konferencijos svečias Teisės instituto direktorius A.Dapšys. Reikšmingus studentų mokslinės minties plėtotei pranešimus perskaitė prof. M.Maksimaitis, doc.dr. A.Vaišvila.

            Galima teigti, kad ši konferencija paskatino steigtis kitų teisės mokslo sričių studentų mokslinius būrelius. 1999 metų rudenį Teisės universitete jau veikė Finansų ir mokesčių teisės, Konstitucinės teisės, Baudžiamosios teisės studentų moksliniai būreliai. Įspūdžiai, likę po pirmosios studentų mokslinės konferencijos, buvo tokie stiprūs, kad visų studentų mokslinių būrelių dalyviai jų veikiami sugalvojo rengti studentų organizuojamas Teisinės minties šventes, kaip studentų mokslinės veiklos įprasminimo renginius. Pirmosios Teisinės minties šventės – 2000 organizatoriumi tapo naujai įsisteigusi LTU Studentų mokslinė draugija, suvienijusi visus būrelius, LTU ELSA ir LTU Studentų atstovybė. Pagrindinės šventės organizatorės buvo Kristina Vyšniauskaitė, Rūta Žarnauskaitė ir Jonas Dovydėnas.

            Jau pati pirmoji studentų organizuota Teisinės minties šventė – 2000 tapo tarptautine. Joje dalyvavo ir skaitė pranešimus svečiai iš Ukrainos, Baltarusijos universitetų.

            Šventei tuometinio teisingumo ministro Gintaro Balčiūno siųstą sveikinimą perskaitė Lietuvos teisininkų draugijos vicepirmininkas Stasys Šedbaras.

            Tiesa, apgailestaujant tenka prisiminti, kad pirmosios teisinės minties šventės atidarymo iškilmių vos nenutraukė Am Abdula iš Islamabado. Šis aršus musulmonų teisės gynėjas atvyko į šventės atidarymo iškilmes, norėdamas atkeršyti  LTU studentei teisininkei Daliai Vitkauskaitei už tai, kad ši, būdama krikščioniško pasaulio atstovė, ryžosi gilintis į Islamo teisės paslaptis ir perskaitė pirmojoje Studentų mokslinėje konferencijoje 1999 metais pranešimą tema “Ideali semitinio Dievo ir žmogaus vaidmenų islamo teisėje samprata”.

            Tačiau visi kiti Teisinės minties šventės – 2000 atidarymo dalyviai apgynė Dalią Vitkauskaitę ir įrodė Am Abdulai, kad LTU studentai turi teisę gilintis į bet kokių pasaulio teisės šeimų subtilybes.

Teisinės minties šventėje buvo perskaityta daugiau nei 80 pranešimų.

Šventės svečiams, dalyviams ir organizatoriams buvo surengtas priėmimo vakaras  Karolinos viešbutyje. Malonu, kad dalyvavo ir šventės dalyvius bei organizatorius sveikino tuometinės LR Vyriausybės vadovas Andrius Kubilius. Teisinės minties šventės dalyviai, pasiskirstę į komandas, linksmojoje šventės dalyje kovojo dėl vertingų prizų specialiai organizuotoje viktorinoje, sprendė įvairius teisinius galvosūkius. Čia įspūdingiausiai pasirodė LTU Policijos fakulteto komanda, vadovaujama Gyčio Andriulionio.

            Teisinės minties šventė – 2001 įvyko šių metų kovo 25-28 dienomis. Pagrindiniai jos organizatoriai buvo Andrius Mamontovas (LTU ELSA), Božena Džigora (LTU SMD) ir Deividas Velkas (LTU Studentų atstovybė). Šventės atidarymas vėlgi neapsiėjo be siurprizų. Tik šiuokart jie buvo malonūs. Į teisinės minties šventę atvyko ir jos dalyvius pasveikino garsūs teisės kūrėjai H.Kelsen, Dž.Austin, H.L.A.Hart. Šie teisės mokslo korifėjai buvo maloniai nustebinti LTU studentų moksliniu žingeidumu, aistringu noru gilintis į teisės mokslo paslaptis. Mokslininkai šventės dalyvių buvo maloniai sutikti ir priimti į LTU SMD būrį.

            Teisinės minties šventėje – 2001 buvo perskaityta 70 pranešimų. Pranešimus skaitė jau trijų užsienio valstybių – Lenkijos, Ukrainos, Vokietijos atstovai.

            Kalbant apie studentų mokslinės veiklos plėtotę, svarbu pažymėti ir tai, kad visus studentų organizuojamus mokslinius renginius visomis išgalėmis remia LTU vadovai rektorius prof. A.Pumputis, prorektoriaus doc. A.Kurapka. Todėl nekyla abejonių, kad LTU studentų mokslinė veikla aktyviai plėtosis ir toliau. Eilinė teisinės minties šventė – 2002 surinks dar didesnį dalyvių, tarp jų – ir iš užsienio universitetų -  skaičių.

 

LTU SMD vardu Božena Džigora - Isajeva