TEISINĖS  MINTIES  ŠVENTĖS 2002 PROGRAMA

 

 

 “Teisinės minties šventė - 2002” įvyks 2002 metų balandžio 10 - 12 dienomis.
Šventės globėjas Seimo pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis.

 2002 balandžio 10 d.

9.00 Atidarymo iškilmės. 
10.00 Studentų mokslinės konferencijos
        *
Konstitucinės teisės sekcija. Tema: “Asmens teisinio statuso problemos šiuolaikinėje valstybėje”.
        *Tarptautinės ir ES teisės sekcija. Tema: “Konferencija Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės klausimais”.
13.00 – 14.00 Pietūs
14.00
Studentų mokslinės konferencijos
        *
Finansų ir mokesčių teisės sekcija. Tema: “Mokesčių administravimo problemos Lietuvoje”.
       
*Baudžiamosios teisės sekcija. Tema: “Konferencija baudžiamosios teisės klausimais”.
        *M. Riomerio vardo sekcija. Tema: “Tesinės valstybės vizija M. Riomerio darbuose”.

20.00 Viktorina, kurioje savo šaunumą ir išradingumą rodys studentai

2002 balandžio 11 d.
10.00 Studentų mokslinės konferencijos
* Civilinės teisės sekcija. Tema: “Sutarčių teisės problemos”.
* Darbo teisės sekcija. Tema: “Darbo santykių teisinio reglamentavimo problemos”.
*Graičiūno vardo sekcija. Tema: “Viešojo administravimo institucijų teisinis, politinis ir socialinis veiksmingumas”.
13.00 – 14.00 Pietūs
14.00 Studentų mokslinės konferencijos
*Teisės psichologijos sekcija. Tema: “Teisės psichologija Lietuvoje: problemos ir tyrinėjimų
kryptys”.
*Filosofijos sekcija. Tema: “Individualios ir visuomeninės moralės dermės problema”.
*Teisės filosofijos sekcija. Tema: “Prigimtinė teisė pozityviosios teisės erdvėje: esmė, ar fikcija?”.

20.00 Kviestinis vakaras. Restorane “Stiklių bočiai” Šv.Ignoto 4

2002 balandžio 12 d.
9.00 Debatų klubo šou: “Ši vyriausybė legalizuotų viešosius namus”.
10.00 Iškilmingas “Teisinės minties šventės 2002 ” uždarymas