Prof. Viktoro Justickio paskaitos

Lietuvos teisės universitetas

PSICHOLOGIJOS KATEDRA

Adresas:

Ateities g. 20, 2057 Vilnius

 

CR 239 kab.

Tel.

(370-2) 71 45 14


Teisės psichologija