LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETAS
VALSTYBINIO VALDYMO FAKULTETAS
TEISINĖS INFORMATIKOS KATEDRA

Dalykas: Informatika policijoje ir vidaus reikalų įstaigose
Studijų programa: Teisė ir policijos veikla
2 kursas
Neakivaizdinės studijos
2001/2002 m.m.

Mokymo programa 

Įvadas

Programa yra skirta Lietuvos teisės universiteto Policijos fakulteto antrojo kurso Teisės ir policijos veiklos neakivaizdinių studijų studentams.

Informatikos policijoje ir VRĮ kurso paskirtis - suteikti studentams informacijos apdorojimo, sisteminimo, informacinės kultūros žinias, supažindinti su vidaus reikalų sistemoje naudojamais programiniais paketais, bei duomenų bazėmis. Būsimieji policijos pareigūnai įgyja žinias, kurias vėliau gali panaudoti savo būsimo darbo vietoje. Suteikiamos žinios duomenims apdoroti elektroninių lentelių bei duomenų bazių pagalba, taip pat mokoma juos pavaizduoti grafikai. Studentai išmoksta dirbti internete, vykdyti informacijos paiešką, parsisiųsti norimus dokumentus į savo kompiuterinę darbo vietą. Studentai išmoksta naudotis Lietuvos kompiuterizuotomis teisės aktų bazėmis.

Informatikos policijoje ir VRĮ kursui skiriami 3 kreditai. Iš viso numatyti šie auditoriniai užsiėmimai: įžanginė paskaita (45 min.), 3 pratybos (po 2 akademines valandas) ir įskaita (2 akademinės valandos). Studentai rašo kontrolinį darbą, išklausę kursą, semestro pabaigoje laiko nediferencinę įskaitą. 

Temos

1 tema: Microsoft WORD.

            Lentelių kūrimas. Struktūrinės schemos braižymas.

2 tema. Microsoft EXCEL.

            Elektroninė skaičiuoklė EXCEL. Pagrindinis EXCEL langas. Darbinė sritis. Lentelės sukūrimas. Formulės lentelėje. Formulės sandara ir jos kopijavimas. Grafinis duomenų vaizdavimas diagramomis. Įvairūs grafinės informacijos pateikimo būdai. Darbo knygos išsaugojimas diske ir iškvietimas iš disko bei redagavimas. Darbo knygos peržiūrėjimas prieš spausdinant ir spausdinimas. EXCEL lentelės ir diagramos įkėlimas į WORD kompiuterinę bylą.

3 tema. Elektroninis paštas Microsoft Outlook Express. (per praktinį užsiėmimą patikrinsim)   

            Laiško parengimas ir išsiuntimas elektroniniu paštu nurodytam adresatui. Prijungimas prie siunčiamo laiško papildomos informacijos, esančios atskirose kompiuterinėse bylose. Gautų laiškų peržiūrėjimas. Atsiųstų elektroniniu paštu kompiuterinių bylų išsaugojimas diske ir panaudojimas. 

4 tema. Kriminalinės justicijos informacinės sistemos.

            Lietuvos ir užsienio šalių kriminalinės justicijos informacinių sistemų rūšys, turinys ir funkcijos. Trumpa charakteristika.

5 tema. Tipinis rajonų policijos komisariatų programinės įrangos paketas TIRPAK. (per praktinį užsiėmimą susipažinsim) 

            TIRPAK duomenų bazėje kaupiama informacija ir jos paieškos galimybės.

6 tema. Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje informacinė sistema (NPLIS). (per praktinį užsiėmimą patikrinsim NPLIS 2 dalis) 

            Informacija, kaupiama Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje informacinėje sistemoje - NPLIS komponentai: "Automatizuota statistika", "Kriminologinė statistika", "Renginiai", "Kriminologinė literatūra", "Nuorodos", "Verta žinoti", "Svetainės naujienos". Reikiamos informacijos suradimas ir jos panaudojimas. Surastos informacijos perkėlimas į MS-WORD ir MS-EXCEL bylą. 

Kontrolinis darbas: žr. Reikalavimai kontroliniam darbui .

            

Literatūra

 1. ŽilinskasA., Leonavičius G., Valavičius E. Informatika. – Vilnius: Aldorija, 2000.

 2. Švanytė-Dzemydienė D., Naujikienė R. Informatikos pagrindai. Šiuolaikiniai teksto tvarkymo būdai. – Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2001.

 3. Starkus B., Kitkauskaitė A. Microsoft Office 2000. Tai patogu ir paprasta. – Kaunas: Smaltija, 1999.

 4. Leonavičienė B. Microsoft Office 2000. – Kaunas: Smaltija, 1999.

 5. Leonavičienė B. Microsoft Word 2000. – Kaunas: Smaltija, 1999.

 6. Canter Sh. Elektroninis paštas visam gyvenimui. Naujoji komunikacija, 2000 Nr.6 (64), 26-28p.

 7. Kiškis A. Nacionalinės kriminologinės informacinės sistemos modelis. Daktaro disertacijos santrauka. - Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2001. Visa disertacija.

 8. Įžanginės paskaitos medžiaga. Teisė ir policijos veikla, Teisė ir penitencinė veikla 3 kursas. 1999/2000 m. m. rudens semestras. // Alfredo Kiškio svetainė http://www.mruni.lt/~akiskis/izang3k99tpen.html (2002-01-04).

 9. Praktinių darbų metodinė medžiaga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje informacinė sistema (NPLIS) 1 dalis - paruošta A.Kiškio 1999-2002 m.

 10. Praktinių darbų metodinė medžiaga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje informacinė sistema (NPLIS) 2 dalis - paruošta A.Kiškio 2000-2002 m.

 11. Kiškis A. Nacionalinės kriminologinės informacinės sistemos modelio problemos // Jurisprudencija. - Vilnius, 2001, t. 20(12), p. 99-106.

- - - - - 

 1. Dvilaitis V. Nusikaltimų, juos padariusių asmenų, baudžiamųjų bylų apskaita Lietuvoje ir jos ypatumai. [Rankraštis] - Vilnius, 1999. 

 2. Adomavičius J. ir kt.. Informatika I dalis. – Kaunas: Technologija, 1998.

 3. Starkus B. Personalinis kompiuteris. – Kaunas: Smaltija, 1999.

 4. Rutkauskienė D., Lenkevičius A., Kovertaitė V.R. Windows 98 įstaigos darbe. – Kaunas: Technologija, 1999.

 5. Valavičius E., Tamošaitytė I., Našlėnienė A. Interneto labirintai. – Kaunas: Smaltija, 2000.

 6. Valavičius E., Našlėnienė A. Bendravimas internete. – Kaunas: Smaltija, 2000.

 7. Vaškevičienė A. Paieška internete. – Kaunas: Smaltija, 2001.

 8. Lašinskas K.. 20 praktinių užsiėmimų naudojantiems kompiuterį. Vilnius, 1996.

 9. Rutkauskienė D. ir kiti. Windows aplinka ir raštvedyba. Kaunas, 1996.

 10. Paleckaitė K. Informacija teisėtvarkos darbuotojams: telefonai, faksai, adresai, teisės aktų rodyklė ir kita informacija. Vilnius, 1996.

 11. Kovertaitė V.R. Internet. Knyga besidomintiems kompiuterių tinklu Internet. Kaunas, 1995.

 12. Kirejevas A. Aiškinamasis anglų-lietuvių kalbų kompiuterijos terminų žodynas. Kaunas, 1997.

 13. Starkus B. Excel 5 ir 7 jūsų firmoje. Kaunas, 1996.

 14. Šakys V. Skaičiuoklė Excel 97. Vilnius 1997.

 15. Leonavičienė B. Įvadas į Microsoft Windows 95. Vilnius, 1996.

 16. Nauja (nuo 2002-01-15): Teksto apdorojimas naudojant programą "Microsoft Word" // Kompiuterija. 2002 m. sausis [Kompaktinis diskas]. - Vilnius, 2002.

 17. Nauja (nuo 2002-01-15): Lentelių kūrimas programoje "Microsoft Excel" // Kompiuterija. 2002 m. sausis [Kompaktinis diskas]. - Vilnius, 2002.

 18. Nauja (nuo 2002-01-15): Grafikų braižymas programoje "Microsoft Excel" // Kompiuterija. 2002 m. sausis [Kompaktinis diskas]. - Vilnius, 2002.

 19. Nauja (nuo 2002-01-15): Pašto programos "Outlook Express" derinimas // Kompiuterija. 2002 m. sausis [Kompaktinis diskas]. - Vilnius, 2002.

 20. Nauja (nuo 2002-02-04): Karbo M. Excel 97 - išmok pats. Vilnius.

 Lektorius Alfredas Kiškis, tel. 497138.


Atgal į "Studentams"

Redaguota: 2005-02-11