LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETAS
TEISĖS FAKULTETAS
KRIMINOLOGIJOS KATEDRA

 

INFORMACINIS PAKETAS STUDENTAMS

Dalykas: Kriminologija
Studijų programa: Teisė ir valdymas
4 kursas
Dieninės studijos
2003-2004 m.m.

 

Anotacija

Dalyko tikslai
suformuoti kriminologijos mokslo sampratą, supažindinti su kriminologinio pažinimo objektais, metodais, rezultatais ir nusikaltimų problemos sprendimo būdais, sudaryti prielaidas studentų kvalifikuotam nusikalstamumo, nusikaltėlių, nusikaltimo aukų ir socialinių procesų vertinimui kriminologiniu aspektu.

Turinys
Kriminologijos samprata. Kriminologinių idėjų raida. Kriminologinės teorijos. Kriminologinis pažinimas. Latentinis nusikalstamumas. Kriminalizacijos kriminologiniai aspektai. Nusikaltimus įtakojantys veiksniai. Nusikaltimus padariusių asmenų ir aukų ypatybės. Nusikalstamo elgesio mechanizmas. Nusikalstamumas Lietuvoje ir pasaulyje. Nusikaltimų daroma žala. Kriminologinės informacinės sistemos. Nusikaltimų prevencija ir baudžiamoji politika. Baudžiamojo teisingumo modeliai. Poveikio nusikalstamumui būdų veiksmingumas.

 

Studijų modulio kortelė

Paskaitų medžiaga

Seminarų planai

Siūlomos pranešimų (rašto darbų) temos.

Reikalavimai atsiskaitymui:

 1. Įskaitytas dalyvavimas seminaruose, kuris bus įvertintas maksimaliai 20 balų. Įskaitymas reiškia dalyvavimo seminaruose įvertinimą 10 ir daugiau balų. Dalyvavimo seminaruose įvertinimui analizuojamas buvimas seminaruose, pasisakymų kokybė ir kiekybė, parengti bei padaryti pranešimai, studentų darbų įtraukimas į geriausiųjų sąrašą ir jų publikavimas internete bei kt. Naudojama kaupiamųjų balų sistema. Plačiau apie ją bus informuota per pirmąjį seminarą.
 2. Atsakymas žodžiu į 2 (ištrauktus) klausimus iš Kriminologijos programos. 
  Nauja
  (nuo 2003-12-31):
  Preliminarūs egzamino klausimai.

Vertinimas:

Rezultatai:

 

Egzamino perlaikymas:

 • Balandžio mėnesį ketvirtadieniais 17.30 - 19.00 val. ir trečiąjį šeštadienį 13.00-14.30 val.
 • Gegužės - birželio mėnesiais tik pirmaisiais mėnesio ketvirtadieniais 17.30 - 19.00 val. 
 • Pastaba: Nuo gegužės mėnesio studentų priėmimas egzaminų laikymui sutrumpinamas iki vieno karto per mėnesį, nes visiems studentams, kuriems dėsčiau, egzaminas jau buvo prieš kelis mėnesius, o po vieną-kelis studentus priiminėti egzaminą kiekvieną ketvirtadienį ir trečiaisiais mėnesio šeštadieniais yra neracionalu ir trūksta auditorijų.  

   

   Lektorius dr. Alfredas Kiškis
  el. paštas akiskis@mruni.lt
  tel. (8 5) 2497138.


  Atgal į "Studentams"

  Redaguota: 2005-10-06