LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETAS
TEISĖS FAKULTETAS
KRIMINOLOGIJOS KATEDRA

 

INFORMACINIS PAKETAS STUDENTAMS

Dalykas: Kriminologija
Studijų programa: Teisė ir valdymas
4 kursas
Neakivaizdinės studijos
2003-2004 m.m.

 

Anotacija

Dalyko tikslai
suformuoti kriminologijos mokslo sampratą, supažindinti su kriminologinio pažinimo objektais, metodais, rezultatais ir nusikaltimų problemos sprendimo būdais, sudaryti prielaidas studentų kvalifikuotam nusikalstamumo, nusikaltėlių, nusikaltimo aukų ir socialinių procesų vertinimui kriminologiniu aspektu.

Turinys
Kriminologijos samprata. Kriminologinių idėjų raida. Kriminologinės teorijos. Kriminologinis pažinimas. Latentinis nusikalstamumas. Kriminalizacijos kriminologiniai aspektai. Nusikaltimus įtakojantys veiksniai. Nusikaltimus padariusių asmenų ir aukų ypatybės. Nusikalstamo elgesio mechanizmas. Nusikalstamumas Lietuvoje ir pasaulyje. Nusikaltimų daroma žala. Kriminologinės informacinės sistemos. Nusikaltimų prevencija ir baudžiamoji politika. Baudžiamojo teisingumo modeliai. Poveikio nusikalstamumui būdų veiksmingumas.

 

Kriminologijos programa.

Studijų modulio kortelė.

PASTABA:

Paskaitų medžiaga.

Rašto darbų temos ir reikalavimai

Primenu

Interneto citavimo pavyzdžiai:

1) Kiškis A. Nusikalstamumo būklė Lietuvoje 2001 metais (apžvalga) // Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras http://www.nplc.lt/si/nb2001/nb2001a.htm (2002 01 18).

2) Asmenų, laikomų Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose, suvestinė apskaita. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statistinė ataskaita 2003 m. liepos 1 dienai // Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras http://www.nplc.lt/stat/atas/prd/asm/asm20030701.xls (2003 07 02). 

Reikalavimai atsiskaitymui:

  1. Įskaitytas ir apsigintas rašto darbas, įvertintas 10 balų sistemoje. Apsigynimas reiškia teigiamą atsakymą į dėstytojo pateiktą klausimą, susijusį su rašto darbu. Vertinamas darbas ir atsakymas. Nauja (nuo 2003-09-24): JEI RAŠTO DARBAS NEBUS PRISTATYTAS į Kriminologijos katedrą iki pradžios egzaminų sesijos, kurioje bus laikomas Kriminologijos egzaminas (IKI SPALIO 1 D.), tai vietoj rašto darbo per egzaminą reikės atsakyti į vieną papildomą klausimą raštu (t.y., egzamino metu reikės atsakyti ne į du, bet į 3 klausimus, kurių įvertinimo vidurkis bus galutinis įvertinimas). RAŠTO DARBAI, NEPRISTATYTI IKI SPALIO 1 d. (imtinai),  NEBUS VERTINAMI.

  2. Atsakymas Nauja (nuo 2003-09-24) RAŠTU žodžiu į 2 (ištrauktus) klausimus iš Kriminologijos programos. Preliminarūs egzamino klausimai, kurie buvo naudojami 2002-2003 mokslo metais. PASTABA: Kriminologijos programa nėra detalus aprašymas žinių, kurios vertinamos per egzaminą.

Vertinimas:

Egzamino perlaikymas:

Pastaba: Nuo gegužės mėnesio studentų priėmimas egzaminų laikymui sutrumpinamas iki vieno karto per mėnesį, nes visiems studentams, kuriems dėsčiau, egzaminas jau buvo prieš kelis mėnesius, o po vieną-kelis studentus priiminėti egzaminą kiekvieną ketvirtadienį ir trečiaisiais mėnesio šeštadieniais yra neracionalu ir trūksta auditorijų.  

 

Rezultatai:

 

 Lektorius dr. Alfredas Kiškis
el. paštas akiskis@mruni.lt
tel. (8 5) 2497138.


Atgal į "Studentams"

Redaguota: 2005-10-06