LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETAS
TEISĖS FAKULTETAS
KRIMINOLOGIJOS KATEDRA

 

INFORMACINIS PAKETAS STUDENTAMS

Dalykas: Kriminologija
Studijų programa: Teisė ir valdymas
4 kursas
Vakarinės studijos
2003-2004 m.m.

 

Anotacija

Dalyko tikslai
suformuoti kriminologijos mokslo sampratą, supažindinti su kriminologinio pažinimo objektais, metodais, rezultatais ir nusikaltimų problemos sprendimo būdais, sudaryti prielaidas studentų kvalifikuotam nusikalstamumo, nusikaltėlių, nusikaltimo aukų ir socialinių procesų vertinimui kriminologiniu aspektu.

Turinys
Kriminologijos samprata. Kriminologinių idėjų raida. Kriminologinės teorijos. Kriminologinis pažinimas. Latentinis nusikalstamumas. Kriminalizacijos kriminologiniai aspektai. Nusikaltimus įtakojantys veiksniai. Nusikaltimus padariusių asmenų ir aukų ypatybės. Nusikalstamo elgesio mechanizmas. Nusikalstamumas Lietuvoje ir pasaulyje. Nusikaltimų daroma žala. Kriminologinės informacinės sistemos. Nusikaltimų prevencija ir baudžiamoji politika. Baudžiamojo teisingumo modeliai. Poveikio nusikalstamumui būdų veiksmingumas.

 

Kriminologijos programa.

Studijų modulio kortelė

Paskaitų medžiaga

Seminarų planai

Siūlomos pranešimų (rašto darbų) temos.

Reikalavimai atsiskaitymui:

  1. Dalyvavimas seminaruose, kuris bus įvertintas 10 balų sistemoje. Dalyvavimo seminaruose įvertinimui analizuojamas buvimas seminaruose, pasisakymų kokybė ir kiekybė, parengti ir padaryti pranešimai, parengti regeratai bei kt. Naudojama kaupiamųjų balų sistema. Plačiau apie ją informuojama per pirmąjį seminarą.
  2. Atsakymas raštu į 2 (ištrauktus) klausimus iš Kriminologijos programos. 
    Preliminarūs egzamino klausimai.

Vertinimas:

Rezultatai:

 

Egzamino perlaikymas:

Pastaba: Nuo gegužės mėnesio studentų priėmimas egzaminų laikymui sutrumpinamas iki vieno karto per mėnesį, nes visiems studentams, kuriems dėsčiau, egzaminas jau buvo prieš kelis mėnesius, o po vieną-kelis studentus priiminėti egzaminą kiekvieną ketvirtadienį ir trečiaisiais mėnesio šeštadieniais yra neracionalu ir trūksta auditorijų.  

 

 Lektorius dr. Alfredas Kiškis
el. paštas akiskis@mruni.lt
tel. (8 5) 2497138.


Atgal į "Studentams"

Redaguota: 2005-10-06