Pradžia   Pašto programos   Literatūra   Nuorodos  Lietuviški rašmenys elektroniniame pašte

Knygos

 1. Lietuviški rašmenys kompiuteryje. Atmintinė / Gintautas Grigas. - Kaunas : „Smaltijos“ leidykla, 2001. - 24, iliustr. - ISBN 9986-965-56-X.

Straipsniai populiarioje spaudoje

 1. J. Aušraitė. Elektroninio pašto programa „Demos Mail“ rašo lietuviškai. Kompiuterija, 1998, Nr. 8, p. 35.
 2. M. Gedminas. Pašto programa Mutt. Kompiuterija, 2000, Nr. 3, p. ??.
 3. G. Grigas. Kaip sutvarkyti elektroninį paštą, kad galėtume persiųsti lietuviškus laiškus. Veidrodis, 1998 m. rugsėjo 25 d. Nr. 6 (19).
 4. G. Grigas, T. Laurinavičius. UUPC jau gali „susikalbėti“ su kitomis pašto programomis. Kompiuterija, 1998, Nr. 3, p. 28-30.
 5. G. Grigas. Tarptautiniai standartai, lietuviškos kodų lentelės ir elektroninis paštas. Kompiuterija, 1998, Nr. 5, p. 36-38.
 6. R. Misevičius. „Pine“ pašto programa ir lietuviški rašmenys. Kompiuterija, 1998, Nr. 6, p. 38
 7. K. Palaimaitė. „Demos Mail“ nebevienišas. Monitorius, 1998, Nr. 8.

Moksliniai straipsniai

 1. G. Grigas. Kodų lentelių, vartojamų elektroniniame pašte, analizė, Informacijos mokslai, 9, 1998, p. 68-75.
 2. G. Grigas. Lietuvių kalba ir daugiakalbiškumas elektroniniame pašte. Kompiuterininkų dienos–99, I dalis, Devintosios mokslinės praktinės kompiuterininkų konferencijos ir ketvirtosios mokyklinės informatikos konferencijos mokslo darbai, Birštonas, 1999 m. rugsėjo 16-18 d., Žara, Vilnius, 1999, p. 47-51.
 3. G. Grigas, R. Misevičius. Elektroninio pašto programų palyginimas lietuviškų rašmenų persiuntimo požiūriu. Informacinės technologijos'99. Konferencijos pranešimų medžiaga, Technologija, Kaunas, 1999, p. 323–325.
 4. R. Misevičius. Elektroninio pašto programų analizė nacionalinių rašmenų persiuntimo požiūriu, Informacijos mokslai, 9, 1998, p. 76-86.
 5. R. Misevičius. Nacionalinių rašmenų siuntimo elektroniniu paštu problemos. Kompiuterininkų dienos–99, I dalis, Devintosios mokslinės praktinės kompiuterininkų konferencijos ir ketvirtosios mokyklinės informatikos konferencijos mokslo darbai, Birštonas, 1999 m. rugsėjo 16-18 d., Žara, Vilnius, 1999, p. 63-66.

Rimas Misevičius (rmisev@mruni.eu)
Redaguota: 2004 m. vasario 5 d.