Pradžia   Pašto programos   Literatūra   Nuorodos  Lietuviški rašmenys elektroniniame pašte

Elektroninio pašto programų sutvarkymo instrukcijos

Pateikiame instrukcijas kaip reikia sutvarkyti elektroninio pašto programas, kad būtų galima siųsti, o taip pat skaityti gautus laiškus lietuvių kalba:

Dauguma pašto stočių neturi problemų su lietuviškų laiškų persiuntimu. Čia pateikiame tik tas, kurias reikia tvarkyti:


Rimas Misevičius (rmisev@mruni.eu)
Redaguota: 2000 m. birželio 15 d.