2003.10.11

 
Naujienos
Apie ILSA
Veikla
Struktūra
Įstatai
Nuorodos
Kontaktai
 

ILSA – tai ne pelno siekianti studentų ir jaunųjų teisininkų organizacija, skirta tarptautinės teisės studijoms bei sklaidai. Ši organizacija labiau orientuojasi ne į bendrąsias teisės žinias, o į tarptautinę teisę.

 

Kaip šios organizacijos ištakas, jos idėjos susiformavimą galima įvardinti   1959 m. Harvardo Teisės mokyklos studentų suorganizuotą tarptautinės tesės konkursą, pavadintą Tarptautinio Teisingumo Teismo teisėjo H.E. Philip Jessup garbei. Vėliau, 1962 m., šio konkurso organizatoriai įkūrė Tarptautinės teisės studentų grupių asociaciją (Association of Student International Law Societies - ASILS), jungiančią panašias grupes daugelyje JAV universitetų. Ši asociacija ir toliau tęsė organizacinį Jessup konkurso darbą, tačiau jau remiama ir autoritetingos Amerikos Tarptautinės Teisės Asociacijos, su kuria artimai bendradarbiauja ir šiandien. Po dvidešimt penkerių metu, 1987 m., Tarptautinės Teisės Studentų Grupių Asociacija buvo perorganizuota į Tarptautinės Teisės Studentų Asociaciją - ILSA, o 1994 m. ši asociacija galutinai įsitvirtino kaip atskira ir nepriklausoma tarptautinės teisės studentų nevyriausybinė organizacija, svarbiausia veiklos sritimi laikanti H. E. Jessup konkurso organizavimą.

 

Šį konkursą galima drąsiai vadinti didžiausiu ir prestižiškiausiu ILSA projektu. Tarptautinio Teisingumo Teismo inscenizacijos konkurse kasmet dalyvauja apie 300 komandų iš aštuoniasdešimties pasaulio valstybių, tačiau baigiamąjį etapą, kuris vyksta Jungtinėse Amerikos Valstijose, Vašingtone, pasiekia apie 80 geriausių komandų. Džiugu paminėti, kad jau kelis metus iš eilės Lietuvą atstovauja Lietuvos Teisės Universiteto komanda, rengiama dėstytojo dr. J. Žilinsko.

 

ILSA galima pavadinti skėtine organizacija - ji jungia daugiau nei šimtą padalinių įvairiuose pasaulio universitetuose, kurių didžiąją dalį sudaro JAV universitetai ir tik nedidelė jų dalis yra įsikūrusi Europoje. Pagrindinis ILSA tikslas – tarptautinės teisės sklaida, jos populiarinimas, gilesnis suvokimas ir vertinimas. Taip pat organizacija skatina skirtingų šalių tarptautinės teisės studentų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekia sudaryti geresnes galimybes tarptautinės teisės studijoms.

 

Būtent susidomėjimas H.E. Philip Jessup konkursu ir paskatino mus, Lietuvos Teisės Universiteto studentus, plačiau sužinoti apie patį šio konkurso organizatorių – ILSA. Netrukus gimė ir pati idėja – kodėl ir mums neprisijungus prie ILSA, kodėl ir mums neįsiliejus į bendradarbiavimą su užsienio universitetų studentais, kodėl nepristačius Lietuvos Teisės Universiteto ir kitų Lietuvos studentų plačiajai pasaulio akademinei bendruomenei? Neatsitiktinai pagrindinis mūsų veiklos tikslas ir bus plačiau supažindinti Lietuvos studentus su šiuo įspūdingu konkursu, parodyti, kad egzistuoja tikrai veiklios ir perspektyvios pasaulinio masto organizacijos teisės ir ne tik teisės studentams, norintiems veikti ir kurti, įgyvendinti savo idėjas, kad ir kokios drąsios ar neįtikėtinos jos bebūtų. Juk dar ne taip seniai ir pati mūsų organizacijos kūrimo idėja atrodė tolima ir nepasiekiama – bet kad  ir taip ten bebūtų šiandien jau esame, veikiame ir galime pasigirti pirmaisiais veiklos rezultatais.

 

Už galimybę įgyvendinti šią drąsią idėją ILSA Lietuva nariai nuoširdžiai dėkoja Lietuvos teisės universiteto vadovybei, ypač Rektoriui prof. A. Pumpučiui, studijų prorektoriui prof. A. V. Kurapkai bei tarptautinių ryšių ir studijų centro direktorei G. Račienei, kurie nuo pat pradžių parėmė mūsų iniciatyvą ir prisidėjo prie jos įgyvendinimo.

 

 

Taigi šių metu balandžio mėnesį  ILSA Pavasario konferencijoje, kuri vyko kartu su Jessup konkursu bei Amerikos Tarptautinės Teisės Asociacijos metiniu susirinkimu, atstovaudami Lietuvos Teisės Universitetą pristatėme ILSA padalinio Lietuvoje įkūrimo idėją. Lietuvos studentų iniciatyvumas ir entuziastingumas sukėlė daugelio ILSA narių susidomėjimą, kadangi ši organizacija, veikusi Jungtinėse Amerikos Valstijose dar neturėjo aktyvaus savo padalinio Vidurio ir Rytų Europoje, kuris būtų savotiškas atramos taškas tolesnei plėtrai. Taigi ilgai nelaukę,  2003 gegužės 26 d. Lietuvos Teisės Universitete įkūrėme ILSA padalinį – ILSA Lietuva. Įgyvendindami pagrindinį ILSA uždavinį – Jessup konkurso populiarinimą ir prisidėjimą prie jo rengimo, ILSA Lietuva nariai nusprendė veiklą vykdyti pagal savo pasirinktą ir artimesnį Lietuvos studentams modelį, kurio kūrime dalyvavo visi naujieji ILSA nariai. Buvo siekiama studentui sudaryti galimybę pačiam kurti padalinio struktūrą, pasirinkti jį dominančias ir jam aktualias tarptautinės teisės bei tarptautinės politikos sritis, siūlyti savo idėjas. Šis veiklos principas ir šiandien tebėra svarbiausias, tad visų Jūsų iniciatyva yra laukiama ir vertinama! Tikimės, kad tai padės užtikrinti ir efektyvią organizacijos veiklą – juk kiekvienam įdomu daryti tai, ką jis pats sugalvojo ir su kuo jis galbūt sieja savo ateitį.

 

 

Į viršų