2003.10.12

 
Naujienos
Apie ILSA
Veikla
Struktūra
Įstatai
Nuorodos
Kontaktai
 

 

Tikėdami, kad tarptautinės teisės principai turėtų būti labiau suprantami ir vertinami;

 

Pripažindami savo pareigą šviesti akademinį jaunimą tarptautinės ir lyginamosios teisės srityje;

 

Suvokdami, kad skirtingų pasaulio šalių teisės studentų bendravimas yra būtinas santarvei, bendradarbiavimui ir teisinio švietimo pažangai;

 

Suprasdami, kad studentai turi ypatingą galimybę, o tuo pačiu ir pareigą, skleisti taikos, teisingumo ir tarpusavio supratimo idėjas;

 

Priimame šiuos Įstatus kaip Tarptautinės teisės studentų asociacijos veiklos pagrindą;

 

ILSA Įstatų, priimtų 1959 m. balandį, preambulė

 

ILSA-Lietuva, pripažindama ir vertindama Tarptautinės teisės studentų asociacijos tikslus ir idealus, savo veikloje siekia tokių ILSA-Lietuva Įstatuose numatytų tikslų: 

 

  • skatinti tarptautinės teisės normų ir principų pripažinimą, supratimą ir taikymą bei lyginamosios teisės studijas;
  • gilinti besidominčių tarptautine teise asmenų žinias, skatinti jų akademinę ir kultūrinę veiklą;
  • prisidėti prie jaunimo akademinio ir kultūrinio bendradarbiavimo Lietuvoje ir pasaulyje;
  • prisidėti prie demokratijos plėtros, teisingumo viešpatavimo ir žmogaus teisių apsaugos Lietuvoje ir už jos ribų.

 

 

Svarbiausios ILSA-Lietuva veiklos kryptys yra susijusios su organizacijos narių tarptautinių mainų ir stažuočių programų organizavimu (ISAIL), dalyvavimu ir ruošimuisi tarptautinės teisės teismo inscenizacijos konkursuose (JESSUP, TELDER'S), šių konkursų rengimu. ILSA-Lietuva sieks bendradarbiauti ir keistis informacija bei patirtimi su Lietuvos ir pasaulio visuomeninėmis organizacijomis, mokslo įstaigomis bei teisėsaugos institucijomis. Taip pat organizacija vykdys tyrimus, rengs konferencijas bei diskusijas, rūpinsis publikacijomis Lietuvos ir pasaulio spaudoje.

 

 

Tačiau svarbiausia mūsų organizacijoje yra jos narių siekiai, todėl jūsų iniciatyva visada laukiama!

 

Į viršų