logo

LEIDINIAI

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LEIDŽIAMAS TARPTAUTINIS MOKSLO DARBŲ ŽURNALAS
"INTELEKTINĖ EKONOMIKA"
ISSN 1822-8011 (print), ISSN 1822-8038 (online)

| APIE ŽURNALĄ | REDAKCINĖ KOLEGIJA | INFORMACIJA AUTORIAM | ŽURNALO NUMERIAI |
english

APIE ŽURNALĄ

Žurnale "Intelektinė ekonomika" straipsniai publikuojami šiomis temomis: Šiame tarptautiniame moksliniame žurnale, tikimės sutelkti Lietuvos ir užsienio mokslininkų pajėgas prie metodologinių žinių ekonomikos sudedamųjų – intelektinių išteklių bei intelektinio kapitalo – problemų. Tai – intelektiniai ekonominės plėtros bei finansų vadybos aspektai, informacinių technologijų ūkio vystymo priemonių ekonominio poveikio bei elektroninio verslo, ūkio strateginės plėtros kriterijų įvertinimo bei lyginamosios analizės pereinamosiose ekonomikose ir kiti panašūs klausimai. Kai kurie jų, pirmiausia naujų intelektinės nuosavybės formų reglamentavimas bei vertinimas, reikalautų ir šių nuosavybės objektų (pvz., finansų vadybos ar rinkodaros sprendimų patirtis) teisinių pagrindų plėtotės, nes neatlikus griežtesnio jų teisinio identifikavimo neįmanoma nustatyti detalias specifikacijas bei vertinti ekonominiame kontekste. Globalizacija atveria naujas galimybes ir naujų metaekonominių sprendimų reikmes šiuolaikinei ekonominei analizei pagrįsti. Tas faktas, kad vis didesnę, o išvystytose ekonomikose jau ir didžiausią, turto bei bendrojo produkto dalį sukuria intelektiniai ištekliai, reikalauja visai naujų metodologinių pagrindų siekiant kuo tiksliau įvertinti jų sukuriamą naudą, paslaugas bei kitus rezultatus. Šiuo metu oficialios statistikos įvertinta tik nedidelė šių išteklių poveikio dalis. Tiksliau nustatytas intelektinio kapitalo ekonominis poveikis leistų tiksliau nukreipti šalies plėtros išteklius perspektyviausiomis bei veiksmingiausiomis kryptimis bei didinti jų konkurencingumą. Tie klausimai, tikimės, turėtų būti gvildenami šio žurnalo publikacijose.

KORESPONDENCIJA

Kviečiame straipsnių rankraščius ir kitą korespondenciją siųsti žurnalo “Intelektinė ekonomika” atsakingam sekretoriui prof. dr. Gediminui Davuliui adresu:

Mykolo Romerio universitetas
Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas
Ateities g. 20, LT-80303 Vilnius, Lietuva
Tel .: +370 5 2 714547
Fax .: +370 5 2 714522

Elektroninę rankraščio versiją, parengtą pagal formatavimo reikalavimus siųsti elektroniniu pašto adresu: int_economics@mruni.lt
Straipsniai publikuojami lietuvių, anglų kalbomis.
Leidinių serija "Intelektinė ekonomika" pradėta rengti 2007 m. Per metus numatoma išleisti 2-4 numerius.


© Mykolo Romerio universitetas, 2007.


Už informacijos turinį atsakinga žurnalo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja prof. Dalė Dzemydienė
El. paštas: int.economics@mruni.lt