logo

LEIDINIAI

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LEIDŽIAMAS TARPTAUTINIS MOKSLO DARBŲ ŽURNALAS
"INTELEKTINĖ EKONOMIKA"
ISSN 1822-8011 (print), ISSN 1822-8038 (online)

| APIE ŽURNALĄ | REDAKCINĖ KOLEGIJA | INFORMACIJA AUTORIAM | ŽURNALO NUMERIAI |
english

REDAKCIJOS KOLEGIJA

Vyriausiasis redaktorius

Prof. habil. dr. Antanas Buračas, Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja

Prof. dr. Dalė Dzemydienė, Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

Atsakingas sekretorius

Prof. dr. Gediminas Davulis, Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

NARIAI:

Prof. dr. Kim Viborg Andersen, Kopenhagos verslo mokyklos Informatikos institutas, Danija
Prof. habil. dr. Suhrit K. Dey, Rytų Ilinojaus universitetas, JAV
Doc. dr. Algis Dobravolskas, Mykolo Romerio universitetas, Lietuva
Prof. dr. Jan Gùuchowski, Torunës aukštoji bankų mokykla, Lenkija
Prof. dr. Bernard Haudeville, Paulo Sezamo universitetas, Marselis, Prancūzija
Prof. dr. Andrzej Herman, Varšuvos ekonomikos mokykla, Lenkija
Dr. Jens Hölscher, Braitono universitetas, Jungtinė Karalystë
Doc. dr. Alfonsas Laurinavičius, Mykolo Romerio universitetas, Lietuva
Prof. dr. Walter Leal Filho, Hamburgo technikos universitetas, Vokietija
Prof. dr. Irena Mačerinskienė, Mykolo Romerio universitetas, Lietuva
Doc. dr. Algirdas Miškinis, Mykolo Romerio universitetas, Lietuva
Prof. dr. Rimantas Alfonsas Petrauskas, Mykolo Romerio universitetas, Lietuva
Prof. dr. Alvydas Pumputis, Mykolo Romerio universitetas, Lietuva
Prof. habil. dr.Ona Gražina Rakauskienė, Mykolo Romerio universitetas, Lietuva
Prof. dr.Natalija M. Rimaševska, Rusijos mokslų akademijos Gyventojų socialinių-ekonominių problemų institutas, Rusija
Prof. dr. Vitalija Rudzkienė, Mykolo Romerio universitetas, Lietuva
Prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Mykolo Romerio universitetas ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva
Prof. dr. Ardak Sakhanova, Kazachstano nacionalinis pedagoginis universitetas, Kazachstanas
Doc. dr. Margarita Starkevičiūtė, Europos Parlamento narë, Lietuva
Prof. dr. Georg Winckler, Vienos universitetas, Austrija
Prof. dr. Wita Wojtkowski, Boise valstijos universitetas, JAV
Prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva


Už informacijos turinį atsakinga žurnalo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja prof. Dalė Dzemydienė
El. paštas: int.economics@mruni.lt