Į pradžią
Apie mus
Ką siūlome
Praktiniai seminarai
Atsiliepimai apie mus
Mūsų klientai
Konsultavimas
Knygynas
Diskusijos
Bendradarbiavimas
Siūlomas darbas
Nuotraukų albumas
Kontaktai

 

 

 (workshops)

SĖKMINGI PRAKTINIAI SEMINARAI
JŪSŲ ORGANIZACIJOJE

 VALDYMAS, KOKYBĖ, PARDAVIMAI

 “Seniai nutariau organizuoti apmokymą savo organizacijoje, kad visi matytų ir girdėtų tą patį. Be to, tai dar ir pigiau  bei efektyviau”
“Kauno Dujotiekio Statyba” Gen. direktorius

 Nedelskite!!!
Skambinkite šiandien:
tel./fax.(5) 2413277, mob. 8(671) 22670 Vilnius
E-mail: vobraz@post.skynet.lt, vobraz@mrunio.lt

 
GERBIAMAS VADOVE !

   Jūs gaunate kvietimą dalyvauti įvairiuose seminaruose. Pagrindinis klausimas - ar siųsti į juos specialistus ir koks dalyvavimo juose efektas. Kas keičiasi jūsų organizacijoje po specialistų apsilankymo seminare? Patyrimas rodo, kad beveik niekas. Kodėl? Tikriausia dėl to, kad “vienas lauke ne karys …”

   Problema. Firmos sėkmė 85-95% (tvirtino garsusis E.Demingas) priklauso nuo valdymo sistemos darbo, už kurį pilnai atsako firmos vadovas ir jo komanda, ir tik  5-15%  priklauso nuo darbuotojų. Jeigu blogi rezultatai, dirbama prastai, neefektyviai, tai reiškia, kad valdymas yra netikęs, arba bloga valdymo sistema.

   Ką daryti? Pirma, sukurti gera valdymo sistemą jūsų firmoje. Antra, reikalingas nuolatinis, kryptingas ir tikslingas personalo apmokymas visuose lygiuose, kad visi girdėtų ir matytų tą patį. Trečia, personalo įtraukimas ir dalyvavimas problemų sprendime.

   Siūlome pravesti jūsų firmoje čia aprašytus seminarus. Tai pirmas žingsnis kuriant ir tobulinant jūsų valdymo sistemą.

   Yra galimybė įsigyti Vladimiro Obrazcovo knygas "Kur slypi sėkmė? Veiksmingos strategijos" (LTU, Vilnius, 2004), "Valstybės ir savivaldybių turto valdymas ir privatizavimas" (LTU, Vilnius, 2003). "Valdymo ir administravimo pagrindai", V., Baltos lankos, 2006, "Valdymo ir administravimo metodai", V., Eugrimas, 2006.

   VADOVAS: Dr. V.OBRAZCOVAS - daugiau kaip 40 straipsnių ir knygų apie vadybą autorius. Vienos iš paskutiniųjų - “Valdymo išmintis” (LTU, Vilnius, 2002), “Ar valdai?” (Vaga, Vilnius, 1998), “Konsultantų tarnyba Danijos žemės ūkyje” (Vilnius. ŽŪM, 1990). "Valdymo ir administravimo pagrindai", V., Baltos lankos, 2006, "Valdymo ir administravimo metodai", V., Eugrimas, 2006.Dirbo konsultantu JAV, Švedijos, Rusijos ir Danijos firmose, XII ir XXIV pasaulių valdymo kongresų Palangoje ir Vilniuje pirmininkas.

 

1. “2+2=5. KAIP EFEKTYVIAI SPRĘSTI JŪSŲ FIRMOS PROBLEMAS IR SUBURTI SAVO KOMANDĄ”

1 - 3 dienų intensyvus praktinis seminaras (workshop) jūsų valdymo personalui (10-50 žm.). Video filmas “Japonų kokybės būreliai”.

TIKSLAS:

   Aktivizuoti ir įtraukti organizacijos personalą į jūsų firmos problemų paiešką, įvertinimą, sprendimą ir sprendimų diegimą. Sugriauti seno mąstymo stereotipus. Parodyti ir išbandyti problemų sprendimo techniką sprendžiant jūsų firmos problemas, suburti ir apmokyti savo valdymo komandą.

TURINYS:

 1. Organizacijos problemų diagnostika ir jų įvertinimas.
 2. Problemų performulavimas ir konkretizavimas. Savo komandos formavimas.
 3. Problemų šaknų paieška.
 4. Sprendimų variantų rengimas.
 5. Sprendimų diegimas.

REZULTATAS:

 • 80% dalyvių mano, kad seminaras daro teigiamą poveikį jų kvalifikacijai.
 • 70% mano, kad jų kvalifikacija žymiai išaugo.
 • 90% dalyvių mano, kad pagerėjo jų tarpusavio ryšiai ir santykiai.
 • Jūsų firmos komanda bendradarbiauja kartu sprendžiant problemas.
 • Kiekvienas mato ir girdi tą patį.

2. “KAIP PADIDINTI JŪSŲ PRODUKCIJOS, PASLAUGŲ PARDAVIMĄ IR PAGERINTI JŪSŲ FIRMOS MARKETINGĄ”

1 - 3 dienų intensyvus praktinis seminaras (workshop) jūsų valdymo personalui (10-50 žm.).

TIKSLAS:

   Parodyti marketingo ir realizacijos padalinio vietą ir reikšmę naujoji valdymo struktūroje. Suprasti ir išnagrinėti klientų poreikius bei norus, įvertinti ir nustatyti savo firmos konkurentinė strategiją. Esamų rinkų potencialo išnaudojimas ir naujų rinkų paieška. Kryptinga reklama ir konkurencinga prekių, paslaugų kaina.

TURINYS:

 1. Marketingo situacijos analizė-diagnozė.
 2. Jėgų balanso įvertinimas ir paruošimas pakeitimams.
 3. Konkurentinė marketingo vystymo strategija, rinkos paiešką ir reklama.
 4. Rinkos segmentacija ir prekių , paslaugų pozicija rinkoje.
 5. Strategijos diegimas firmoje.

REZULTATAS:

 • Sustiprėja firmos konkurentinė pozicija rinkoje.
 • Valdymo personalo dalyvavimas ir įtraukimas į problemų sprendimą.
 • Didėja produkcijos, paslaugų realizavimas.

3. “REZULTATAS!!! O NE VEIKLA. KAIP PERTVARKYTI JŪSŲ FIRMOS DARBUOTOJŲ DARBĄ IR PADIDINTI JŲ ATSAKOMYBʔ

1 - 2 dienų intensyvus praktinis seminaras (workshop) jūsų valdymo personalui (10-50 žm.).

TIKSLAS:

   Padidinti darbuotojų savarankiškumą ir atsakomybė už darbo rezultatus, pasiekti vienodą problemų, uždavinių ir tikslų suvokimą, sumažinti kasdieninį vadovų darbo apimtį padidinti firmos veiklos efektyvumą ir lankstumą.

TURINYS:

 1. MBO - darbas pagal rezultatą, metodai, tikslai, uždaviniai…
 2. Reikalavimai formuluojant darbo rezultatus.
 3. Darbų koordinavimas.
 4. Motivacija.
 5. Vadovų pareigos ir atsakomybė.

REZULTATAS:

 • Didėja darbo našumas.
 • Mažėja vadovo kasdieninis krūvis.
 • Tikslus darbuotojų darbo įvertinimas.
 • Didesnės savarankiško darbo galimybės.
 • Didėja firmos lankstumas.

METODAI:

   Brainstorming - Smegenų šturmas, Sinektika, FFA - interesų analizė. Ishikawa žuvys ir kiti kūrybiniai sprendimų metodai.

4. “KAIP PASIEKTI JAPONŲ PRODUKCIJOS (PASLAGŲ) KOKYBĘ IR DARBO EFEKTYVUMĄ”(E.Demingo principai)

1 - 2 dienų intensyvus praktinis seminaras (workshop) jūsų valdymo personalui (10-50 žm.). Video filmas “General Motors kompanijos patyrimas”.

TIKSLAS:

   Atskleisti aukštos japonų produkcijos/paslaugų kokybės paslaptis ir principus, kurie skatino darbuotojus efektyviai dirbti. Kas trukdo mūsų firmoms gaminti aukščiausios kokybės produkciją.

TURINYS:

 1. Nuolatos tobulinti produkcijos (paslaugų) tikslus.
 2. Taikyti naują filosofiją ir atsisakyti masinės kontrolės.
 3. Nesiorientuoti į produktų, paslaugų kainas, nuolatos tobulinti gamybą ir aptarnavimą.
 4. Mokyti ir išmokti tinkamai vadovauti, atsisakyti baimės. Stengtis nebijoti.
 5. Pašalinti kliūtis, trukdančias skirtingiems padaliniams sutartinai dirbti.
 6. Atsisakyti šūkių, raginimų didinti darbo našumą, užduotis,normas.
 7. Pašalinti kliūtis, trukdančias didžiuotis kokybišku darbu, kvalifikacija, meistriškumu.
 8. Sukurti mokymo sistemą ir darbuotojų tobulinimo programą.
 9. Sukurti ir įgyvendinti firmos tobulinimo planą.

5. “KAIP PADIDINTI DIREKTORIŲ VALDYBOS DARBO EFEKTYVUMĄ”

1 - 2 dienų intensyvus praktinis seminaras (workshop) jūsų valdymo personalui (10-50 žm.).

TIKSLAS:

   Firmos sėkmė rinkoje daugiausia priklauso nuo Direktorių Valdybos darbo. Parodyti pagrindinius firmos Direktorių Valdybos formavimo principus. Pateikti užsienio firmų patirtį.

TURINYS:

 1. Valdžios balansas ir funkcijų pasiskirstymas.
 2. Direktorių Valdybos sudėtis ir parinkimas.
 3. Direktorių valdybos darbo planavimas.
 4. Posėdžių turinys, kiekis ir informacija.
 5. Užsienių firmų patirtis.

REZULTATAS:

 • Didėja kontrolė ir atsakomybė prieš akcininkus.
 • Konkretus ir aiškus strateginių ir vykdomųjų funkcijų pasiskirstymas.
 • Pagerėja firmos darbo rezultatai.

METODAI:

   Brainstorming - Smegenų šturmas, Sinektika, FFA - interesų analizė, Ishikawa žuvys ir kiti kūrybiniai sprendimų metodai.

 Nedelskite!!!
Skambinkite šiandien:
tel/fax.(5) 2413277, mob. 8(671) 22670 Vilnius
E-mail: vobraz@post.skynet.lt, vobraz@mruni.lt

 

atgal | į pradžią | kontaktai
apie mus | ką siūlome | praktiniai seminarai | atsiliepimai apie mus | klientai
konsultavimas | knygynas | diskusijos | bendradarbiavimas | darbas | nuotraukos