logo

LEIDINIAI

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LEIDŽIAMAS TARPTAUTINIS MOKSLO DARBŲ ŽURNALAS
"INTELEKTINĖ EKONOMIKA"
ISSN 1822-8011 (print), ISSN 1822-8038 (online)

| APIE ŽURNALĄ | REDAKCINĖ KOLEGIJA | INFORMACIJA AUTORIAM | ŽURNALO NUMERIAI |
english

INTELEKTINĖ EKONOMIKA 2008, Nr. 2(4)

TURINYS

Redakcinės kolegijos žodis
 1. Mark Bradford bradford
  VEIKSMINGAIS MOKESČIAIS GRINDŽIAMŲ FINANSŲ PLĖTRA GLOBALIZACIJOS SĄLYGOMIS: PRINCIPAI, KATEGORIJOS, GALIMYBĖS IR APRIBOJIMAI
 2. Dalė Dzemydienė, Ramutė Naujikienė dzemydiene, naujikiene
  ELEKTRONINĖS BANKININKYSTĖS ĮTAKA VIEŠOJO SEKTORIAUS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMUI
 3. Aldona Juozapavičienė, Kazimieras Mickus, Gediminas Mikaliūnas, Evaldas Urbonas juozapaviciene, mickus, mikaliunas, urbonas
  AUTOMATIZUOTŲ ORGANIZACINIŲ PROCESŲ GALIMŲ SPRENDINIŲ ANALIZĖ
 4. Terri Kim kim
  UNIVERSITETŲ VALDYMO IR VADYBOS POKYČIAI RINKOS SĄLYGOMIS JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE IR KITOSE VALSTYBĖSE: KOKYBĖS GARANTIJOS IR ATSKAITOMYBĖ
 5. Marius Laurinaitis, Darius Štitilis laurinaitis, stitilis
  ALTERNATYVIOS ATSISKAITYMŲ SISTEMOS: PERSPEKTYVA LIETUVOJE
 6. Eugenija Martinaitytė martinaityte
  GLOBALIZACIJA IR FINANSŲ RINKŲ PLĖTROS RIBOS: KREDITO RIZIKOS VALDYMO ASPEKTAI
 7. Rimantas Petrauskas, Laurynas Zumaras petrauskas, zumaras
  LYGINAMOJI MOBILIŲJŲ ATSISKAITYMŲ EUROPOS SĄJUNGOS ANALIZĖ
 8. Robert Zich zich
  ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA KAIP INTELEKTINIO KAPITALO PAGRINDAS ČEKIJOS BENDROVĖSE

INSTITUCINĖS APŽVALGOS
Petr Němeček, Alena Kocmanová, Iveta Šimberová nemecek, kocmanova, simberova
VADYBOS KULTŪRINIAI ASPEKTAI RYTŲ EUROPOJE IR RUSIJOJE

Tonni Rogacheva rogacheva
KAZACHSTANO EKONOMIKOS KONKURENCINIAI METMENYS


TARPTAUTINIŲ KONFERENCIJŲ ATGARSIAI
Irena Mačerinskienė macerinskiene
ŽINIŲ VADYBOS KONFERENCIJA SOZOPOLYJE, BULGARIJOJE


RECENZIJOS
TARIFINIS PREKIŲ KLASIFIKAVIMAS (J. J. GUREVIČIENĖS ŽINYNO RECENZIJA) / Jonas Reklaitis recenzija 1
MUITINĖS PROCEDŪROS (S. SARAPINIENĖS IR J. Š. AVIŽIENIO KNYGOS RECENZIJA) / Alfonsas Laurinavičius recenzija 2
APRŪPINIMO LOGISTIKA (R. MINALGOS VADOVĖLIO RECENZIJA) / Juozas Radžiukynas recenzija 3
KROVINIŲ TRANSPORTO SISTEMA (R. MINALGOS KNYGOS RECENZIJA) / Juozas Radžiukynas recenzija 4


Už informacijos turinį atsakinga žurnalo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja prof. Dalė Dzemydienė
El. paštas: int.economics@mruni.lt