logo

LEIDINIAI

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LEIDŽIAMAS TARPTAUTINIS MOKSLO DARBŲ ŽURNALAS
"INTELEKTINĖ EKONOMIKA"
ISSN 1822-8011 (print), ISSN 1822-8038 (online)

| APIE ŽURNALĄ | REDAKCINĖ KOLEGIJA | INFORMACIJA AUTORIAM | ŽURNALO NUMERIAI |
english

INTELEKTINĖ EKONOMIKA 2007, Nr. 1(1)

TURINYS

Redakcinės kolegijos žodis
 1. Johnnes Arreymbi arreymbi
  AR PAŽENGUSIOS EKONOMIKOS YRA SAUGIOS, JEIGU SIEKIANČIOS PAŽANGOS EKONOMIKOS YRA MAŽIAU APSAUGOTOS?
 2. Antanas Buračas buracas
  ES KONKURENCINGUMAS INTELEKTINIO KAPITALO PLĖTROS KONTEKSTE
 3. Gediminas Davulis davulis
  LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ FINANSŲ SISTEMOS ANALIZË
 4. Jens Hölscher, Johannes Stephan hölscher, stephan
  EUROPOS KONKURENCINGUMO POLITIKOS REFORMOS ĮTAKA VIDURIO RYTŲ EUROPAI – INSTITUCINĖ PERSPEKTYVA
 5. Borisas Melnikas, Dalė Dzemydienė melnikas, dzemydienė
  REGIONINIŲ EKONOMINIŲ KLASTERIŲ VERTINIMAS ATSIŽVELGIANT Į POKYČIŲ RYTŲ IR VIDURIO EUROPOJE ILGALAIKES TENDENCIJAS
 6. Algimantas Misiūnas, Gražina Binkauskienė misiūnas, binkauskienė
  SKURDĄ LIETUVOJE LEMIANTYS VEIKSNIAI
 7. Irmantas Rotomskis, Darius Štitilis rotomskis, štitilis
  NAUJI MOKESTINIAI SANTYKIAI ELEKTRONINĖJE KOMERCIJOJE
 8. Vitalija Rudzkienė, Marija Burinskienė rudzkienė, burinskienė
  KOMPLEKSINĖS SOCIALINĖS EKONOMINĖS SISTEMOS PEREINAMOJO LAIKOTARPIO TRANSFORMACIJOS PROCESŲ ĮVERTINIMAS
 9. Margarita Starkevičiūtė starkevičiūtė
  LIETUVOS EKONOMINĖS INTEGRACIJOS GAIRĖS
RECENZIJOS recenzijos

VALSTYBĖS EKONOMINĖ POLITIKA / G. Davulis
INTELEKTUALIOS INFORMACINĖS SISTEMOS EKONOMIKOJE / W. L. Filho; L. Telksnys
LIETUVOS REGIONŲ EKONOMIKA, POLITIKA IR VADYBA / O. G. Rakauskienė


Už informacijos turinį atsakinga žurnalo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja prof. Dalė Dzemydienė
El. paštas: int.economics@mruni.lt