logo

LEIDINIAI

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LEIDŽIAMAS TARPTAUTINIS MOKSLO DARBŲ ŽURNALAS
"INTELEKTINĖ EKONOMIKA"
ISSN 1822-8011 (print), ISSN 1822-8038 (online)

| APIE ŽURNALĄ | REDAKCINĖ KOLEGIJA | INFORMACIJA AUTORIAM | ŽURNALO NUMERIAI |
english

INTELEKTINĖ EKONOMIKA 2009, Nr. 1(5)

TURINYS

Redakcinės kolegijos žodis
 1. Giandomenica Becchio becchio
  ISTORINĖS PASTABOS DĖL ORIGINALIOS METAEKONOMIKOS PRASMĖS
 2. Krystyna Bobińska bobinska
  IŠŠŪKIAI DEMOKRATIJAI POKOMUNISTINĖSE ES ŠALYSE (IŠPIRKUS VALSTYBĖS KONTROLIUOJAMŲ NEDEMOKRATINIŲ ŠALIŲ ĮMONES)
 3. Gediminas Davulis davulis
  LIETUVOS SITUACIJOS VIETINIŲ MOKESČIŲ POLITIKOS ANALIZĖ
 4. Ignas Dzemyda, Borisas Melnikas dzemyda, melnikas
  INOVACIJOS, MOKSLINIAI TYRIMAI IR EKSPERIMENTINĖ PLĖTRA EUROPOS SĄJUNGOJE: ĮTAKA REGIONŲ EKONOMIKAI
 5. Margarita Išoraitė isoraite
  STRATEGINIŲ ALJANSŲ REIKŠMĖ ORGANIZACIJOS VEIKLAI
 6. Algimantas Juozapavičius, Kazimieras Mickus, Gediminas Mikaliūnas, Evaldas Urbonas juozapavicius, mickus, mikaliunas, urbonas
  REIKALAVIMŲ AUTOMATIZUOTŲ ORGANIZACINIŲ PROCESŲ VALDYMUI ANALIZĖ
 7. Steven Keuning, Luis Serna keuning, serna
  EUROPOS STATISTIKOS SUDARYMAS IR PANAUDOJIMAS EUROPOS CENTRINIŲ BANKŲ SISTEMOJE
 8. Algimantas Misiūnas, Ieva Balsytė misiunas, balsyte
  TVARIOS SOCIALINĖS RAIDOS ESMĖ IR VERTINIMO GALIMYBĖS

NAUJŲ LEIDINIŲ RECENZIJOS
Dalė Dzemydienė recenzija 1
LAISVŲJŲ INFORMACINIŲ SPRENDIMŲ ĮTAKA INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTRAI (RECENZIJA ŽILVINO JANČORO IR MYKOLO OKULIČ-KAZARINO KNYGAI „LAISVIEJI INFORMACINIAI SPRENDIMAI“)

TARPTAUTINIŲ KONFERENCIJŲ ATGARSIAI
NAUJAS EUROPOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ VEIDAS / APIE 22 METINĘ EUROPOS FINANSŲ KONVENCIJĄ, LISABONA, PORTUGALIJA 2009 05 19–2009 05 20
europa
Vitalija Rudzkienė rudzkiene
PIRMASIS VIRŠŪNIŲ SUSITIKIMAS TVARIOS PLĖTROS IR BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS KLAUSIMAIS „GLOSS 2008“ (RAIPUR, INDIA)

Vladas Rimkus rimkus
MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO IR MUITŲ PLĖTRA (RYGA, LATVIJA)


NAUJI ŽURNALAI
Anastasios Karasavvoglou karasavvoglou
KVIEČIA PUBLIKUOTIS NAUJAS TARPTAUTINIS EKONOMIKOS MOKSLŲ IR TARPTAUTINIŲ TYRIMŲ ŽURNALAS


Už informacijos turinį atsakinga žurnalo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja prof. Dalė Dzemydienė
El. paštas: int.economics@mruni.lt