logo

LEIDINIAI

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LEIDŽIAMAS TARPTAUTINIS MOKSLO DARBŲ ŽURNALAS
"INTELEKTINĖ EKONOMIKA"
ISSN 1822-8011 (print), ISSN 1822-8038 (online)

| APIE ŽURNALĄ | REDAKCINĖ KOLEGIJA | INFORMACIJA AUTORIAM | ŽURNALO NUMERIAI |
english

INTELEKTINĖ EKONOMIKA 2007, Nr. 2(2)

TURINYS

Redakcinės kolegijos žodis
 1. Tautvydas Banelis banelis
  INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS APDOROJANT MUITINĖS DEKLARACIJAS
 2. Gunta Kaulina, Aivars Krastinš kaulina, krastins
  PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO UŽ KROVINIŲ VEŽIMO PASLAUGAS TAIKYMAS LATVIJOJE
 3. Rimutis Klevečka klevecka
  TARPTAUTINĖS PREKYBOS LIBERALIZAVIMAS IR MUITINĖS VEIKLOS POKYČIAI LIETUVOJE
 4. Alfonsas Laurinavičius laurinavicius
  TARPTAUTINĖS PREKYBOS IŠŠŪKIAI IR KONCEPTUALŪS MUITINĖS VEIKLOS POKYČIAI
 5. Rimgaudas Minalga minalga
  KROVINIŲ SAUGOS KLAUSIMŲ ATSKIROSE LOGISTIKOS SISTEMOS GRANDYSE EKONOMINIAI ASPEKTAI
 6. Algimantas Misiūnas, Vladas Rimkus misiunas, rimkus
  NELEGALAUS PREKIŲ GABENIMO PASKATOS IR PASEKMĖS
 7. Juozas Radžiukynas radziukynas
  EKONOMINĮ POVEIKĮ TURINČIŲ MUITINĖS PROCEDŪRŲ TAIKYMO ANALIZĖS METODOLOGINIAI ASPEKTAI
 8. Rimas Stankevičius stankevicius
  EUROPOS SĄJUNGOS MUITINIŲ TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO IR TARPUSAVIO PAGALBOS TEIKIMO PROBLEMOS

TARPTAUTINIŲ KONFERENCIJŲ ATGARSIAI
INTERNATIONAL CONFERENCE “REGIONS IN FOCUS” lizbon
CONFERENCES IN SLOVAKIA AND CZECHIA slovakia
EUROPOS SĄJUNGOS MUITŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO PROBLEMOS LIETUVOJE muitine

RECENZIJOS
INTELLECTUAL INNOVATIONS IN MONETARY POLICY: THREE BOOKS ONE DIRECTION / B. Melnikas; J. Mackevičius vaskelio
TEISĖS INFORMATIKA IR INFORMATIKOS TEISĖ / A. Keras; D. Dzemydienė teises


Už informacijos turinį atsakinga žurnalo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja prof. Dalė Dzemydienė
El. paštas: int.economics@mruni.lt