logo

LEIDINIAI

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LEIDŽIAMAS TARPTAUTINIS MOKSLO DARBŲ ŽURNALAS
"INTELEKTINĖ EKONOMIKA"
ISSN 1822-8011 (print), ISSN 1822-8038 (online)

| APIE ŽURNALĄ | REDAKCINĖ KOLEGIJA | INFORMACIJA AUTORIAM | ŽURNALO NUMERIAI |
english

INTELEKTINĖ EKONOMIKA 2008, Nr. 1(3)

TURINYS

Redakcinės kolegijos žodis
 1. Željko Dobrović, Martina Tomičić, Neven Vrček dobrovic, tomimic, vrcek
  EFEKTYVIOS ELEKTRONINĖS VALDŽIOS LINK: SUBALANSUOTŲ RODIKLIŲ TAIKYMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE
 2. Margarita Išoraitė isoraite
  SUBALANSUOTŲ RODIKLIŲ METODAS: NUO TEORIJOS PRIE PRAKTIKOS
 3. Alfonsas Laurinavičius laurinavicius
  KOMERCINIAI ŽENKLAI KAIP TARPTAUTINĖS RINKOS APSAUGOS KONCEPTAS
 4. Gediminas Mačys macys
  LIETUVOS REGIONŲ SANGLAUDA IR KONKURENCINGUMAS
 5. Borisas Melnikas melnikas
  TINKLŲ PLĖTOJIMU GRINDŽIAMA TARPTAUTINĖ EKONOMIKA: INOVACIJŲ POTENCIALAS EUROPOS SĄJUNGOJE
 6. Aleksandras Rutkauskas, Viktorija Stasytytė rutkauskas, stasytyte
  AKCIJŲ PELNINGUMŲ STRATIFIKACIJA – INVESTUOTOJO GALIMYBIŲ RINKOJE TYRIMO MODELIS
 7. Dorien DeTombe detombe
  EKONOMIKOS KOMPLEKSIŠKUMAS IR DEMOKRATIJA
 8. Antanas Buračas, Irena Mačerinskienė, Algis Žvirblis buracas, macerinskiene, zvirblis
  ĮMONIŲ KONKURENTŲ POTENCIALO VERTINIMO PRINCIPAI IR BAZINIAI MODELIAI

INSTITUCINĖS APŽVALGOS
Jan Głuchowski gluchowski
LENKIJOS KOMERCINIŲ BANKŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS


TARPTAUTINIŲ KONFERENCIJŲ ATGARSIAI
Danguolė Povilauskienė povilauskiene
VERSLO IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS


RECENZIJOS
INFORMACINIAI PLĖTROS MODELIAI (INTERNETINĖS FINANSŲ IR INVESTICIJŲ DUOMENŲ BAZĖS) (V. RUDZKIENĖS IR M. BURINSKIENĖS KNYGOS RECENZIJA) / Barbara Lenz recenzija 1
INTERNETINĖ FINANSŲ IR INVESTICIJŲ INFORMACIJA (A. BURAČO KNYGOS RECENZIJA) / D. Dzemydienė recenzija 2


Už informacijos turinį atsakinga žurnalo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja prof. Dalė Dzemydienė
El. paštas: int.economics@mruni.lt